Vision, Mission & Philosophy | SportWays

Vision, Mission & Philosophy

Currently this page is only in Dutch available. We are translating the contents of this page to English and do our best to publish the translation as soon as possible.

In onze kamp filosofie staan de kinderen (deelnemers) centraal. Het kamp moet een fantastische ervaring zijn, waarbij de kinderen positief worden uitgedaagd om het beste van zichzelf te laten zien en plezier te beleven aan hun eigen spel. 
Daarnaast willen wij op het gebied van hockey het beste programma bieden en wordt er veel aandacht besteed aan de inhoudelijke kant van de hockeytraining. Ons hockeyprogramma wordt elk jaar vernieuwd samen met de meest ervaren trainers en coaches uit de hele wereld die aan SportWays zijn verbonden.

Het doel is dat ‘onze’ kinderen op zowel sociaal- als hockeygebied een programma krijgen aangeboden dat uniek is en een ‘once in a lifetime’ ervaring wordt. Deze instelling wordt samengevat in ons credo “fun and learning”. 

Daarnaast is het van groot belang dat we op een verantwoordelijke manier omgaan met onze deelnemers. De gezondheid en het welbevinden van een kind staan bij ons centraal en wegen altijd mee in onze beslissing hoe we hen benaderen en het programma inrichten.

Visie

  • Het overbrengen van de passie voor sport aan jonge mensen
  • Het stimuleren van persoonlijk initiatief en de ontplooiing van talenten in jonge mensen
  • Het bieden van kansen voor ieder kind om aan onze evenementen deel te nemen

Missie

  • Waarden en normen zijn essentieel in de omgang tussen staff en deelnemers
  • Veiligheid in al zijn facetten is het uitgangspunt
  • Staff en programma’s zijn de software van het SportWays product
  • Sportleerprocessen is ons specialisme
  • De training van onze staff is het fundament van onze kwaliteit
  • De beste sportfaciliteiten is een noodzakelijke voorwaarde
  • Specialist in de leeftijdscategorie van 4 tot 21 jaar op het gebied van actieve sportervaringen